L'Ajuntament de Pineda celebra el Ple de Juny avui dijous a les 19.30 h

El Ple ordinari de Juny inclou tretze punts a l'ordre del dia

El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar es reunirà avui dijous 30 de juny a les 19.30 h amb tretze punts a l'ordre del dia de la sessió, més l'apartat de comunicacions i el torn obert de paraules.

El Ple tractarà el dictamen relatiu a aprovar l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics de l'Ajuntament de Pineda. També el dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 18A (taxa per a la utilització de béns, serveis i instal·lacions municipals).

També es porta al Ple, el dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació del text del Reglament per a la cessió d'us de material i infraestructura de propietat municipal.

El Ple tractarà el dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la nova Ordenança Reguladora de mercats no sedentaris a Pineda.

El Ple aprovarà les Bases reguladores de les subvencions destinades a la promoció de l'economia local.

El Ple acordarà la creació d'una Comissió d'Estudi que ha de confeccionar un estudi d'aparcaments a Pineda, el qual ha d'integrar una memòria justificativa de la forma de gestió del servei i el seu establiment partint de la forma de gestió.

El Ple aprovarà el conveni de col·laboració amb l'empresa SOREA per al finançament del fons de solidaritat per a les persones usuàries de Serveis Socials per garantir l'abastament d'aigua durant l'any 2016.

Les comunicacions (resolucions de l'Alcaldia i acords de la Junta de Govern Local) i el torn obert de paraules clourà el Ple ordinari de Juny que se celebrarà a la sala de sessions de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Arxius adjunts