Reobertura de la Plaça de Sant Pere Pescador de Pineda

Les obres de millora han de garantir la correcta mobilitat dels vianants

Aquest vespre es farà la reobertura de la Plaça de Sant Pere Pescador de Pineda, després de les obres realitzades per millorar la mobilitat dels vianants. El 17 de maig passat van començar les obres de remodelació de la plaça de Sant Pere Pescador de Pineda de Mar per tal de garantir-ne l’accessibilitat i evitar els problemes de mobilitat. Les obres s'han portat a terme a la zona de pas, al perímetre i als escocells de la plaça, amb una superfície total d’actuació de 883,64 m2.