El Ple municipal aprova una moció defensant l'actuació dels ajuntaments i reclamant eines per atendre a les persones afectades per una situació d'emergència d'habitatge o de pobresa energètica

La moció, entre d'altres actuacions, demana als bancs que assumeixin el seu paper en la solució dels conflictes d'habitatges

La suspensió de la Llei d'Emergència Social, aprova pel Parlament, per part del Tribunal Constitucional ha provocat l'alarma d'entitats, associacions i ajuntaments, com el de Pineda de Mar, que treballen a través de l'Oficina Municipal d'Habitatge, per intercedir amb les entitats bancàries perquè ofereixin com a lloguer social els pisos buits de què disposen i, en el cas d'execució hipotecària, les famílies puguin mantenir la vivenda pagant un lloguer més econòmic, en relació amb el preu del mercat d'habitatges de lloguer.

Ara per ara, una desena de famílies de Pineda de Mar amb risc de vulnerabilitat social disposen d'un lloguer social gràcies a la llei aprovada pel Parlament i suspesa pel Constitucional. Aquestes famílies han pogut mantenir el seu habitatge, tot i patir un procés d'execució hipotecària, gràcies a l'acord a què van arribar amb l'entitat bancària per continuar a la vivenda com a llogaters, amb un contracte d'arrendament (lloguer social), amb una renda mensual en funció dels ingressos de la unitat familiar. En aquest sentit, les quotes mensuals que paguen les deu famílies de Pineda acollides al lloguer social es troben entre els 76 euros i els 160 euros.

Moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Pineda de Mar ha aprovat en el Ple, celebrat aquest dijous, la Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i que, en molts casos, es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seu habitatge al trobar-se a l'atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d'ingressos suficients per arribar a final de mes.

La moció aprovada expressa el total rebuig a l'actuació del Govern espanyol promovent recursos contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació d'emergència d'habitatge o de pobresa energètica. També denuncia l'actitud política miop i la maca de sensibilitat social del Govern espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament. La moció dóna suport a l'acord de la cimera entre el Govern, Parlament i entitats municipalistes i socials d'elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti recuperar eines d'actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la Generalitat.

La moció també demana a les entitats bancàries i financeres que assumeixin  el seu paper en la solució dels conflictes habitacionals i reitera el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de proximitat, continuïn donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.

La moció presentada pels grups municipals d'ERC-JxP, PSP i ICV-EUiA ha rebut l'adhesió del PSC i CiU i el vot contrari de C's i del PP.

L'acord del Ple es farà arribar al Partament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l'Agència Catalana de Consum, a l'Organització de Consumidors i Usuaris, al Govern espanyol i a la Unió Europea.