Servei d'alertes gratuït per SMS i correu electrònic dels tributs municipals

El servei permet als contribuents rebre avisos amb la informació detallada dels rebuts que es carregaran al seu compte i del termini del període de pagament

L'Ajuntament de Pineda de Mar recorda que els contribuents disposen del servei d'alertes per missatge de text (SMS) o per correu electrònic dels tributs municipals. Si teniu domiciliats els rebuts podeu apuntar-vos al servei gratuït d'alertes de rebuts domiciliats i d'informació de la finalització dels terminis de pagament dels rebuts en període voluntari. Les alertes són avisos que envia l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona

Per cada rebut domiciliat, el titular del rebut rebrà, amb diversos dies d'antelació, un avís amb la informació de l'import del càrrec que es durà a terme en el seu compte bancari.

El titular del rebut també rebrà un avís, si està a punt de finalitzar el termini de pagament en el cas dels rebuts pendents, no domiciliats.

A la web de l'ORGT podeu donar-vos d'alta del servei gratuït d'alertes, donar-vos de baixa o modificat l'adreça de correu electrònic i/o el número de telèfon mòbil per rebre els missatges SMS.

https://orgt.diba.cat/cat/T11alertes.asp