Preinscripció per accedir als programes de Formació i Inserció del Pla de Transició al Treball de Pineda

Aquesta formació és per als joves d'entre 16 i 21 anys que no han acabat l'ESO

Del 17 al 27 de maig es durà a terme la preinscripció per accedir als programes de Formació i Inserció dins del Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) de Pineda.  La preincripció es pot fer a la seu del PTT Pineda de Mar, al carrer Riera, 31 (matins) o bé podeu demanar més informació per correu electrònic a: pttpinedademar@xtec.cat

Aquest tipus de formació va dirigida a joves d'entre 16 i 21 anys (en l'any d'inici del programa) que no disposin del títol en Educació Secundària Obligatòria (ESO), en el moment d'iniciar els programes, i que no segueixin estudis en el sistema educatiu, ni participin en d'altres accions de formació. Aquesta formació té un caràcter voluntari.

L'objectiu del PTT és proporcionar als joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar realitzant estudis de formació professional i/o aprendre un ofici per accedir al mercat laboral. En el procés de formació PTT es pot trobar assessorament i pla d'atenció personalitzat, orientació professional i recursos per a la inserció laboral i educativa i formació general.

La durada de la formació és d'un curs escolar, de setembre a juny, i les classes estan coordinades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament de Pineda de Mar.

En acabar el curs de PTT s'obté un certificat de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides. Aquesta preparació està reconeguda en la realització de proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).