L'Ajuntament de Pineda de Mar celebrarà el Ple d'abril, dijous a les 19.30 h

El Ple aprovarà les Bases per a l'atorgament de subvencions i cedirà el terreny per a la construcció del nou Institut Pineda

El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar es reunirà aquest dijous 28 d'abril a les 19.30 h. L'ordre del dia de la sessió del Ple ordinari inclou els dictàmens de la Comissió Informativa Directorial, mocions, comunicacions i el torn obert de paraules.

El Ple tractarà el dictamen relatiu a l'aprovació de les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions en l'àmbit de l'Àrea de Qualitat de Vida i el dictamen relatiu a l'aprovació de les Bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Pineda als centres d'educació per al Reciclatge de llibres (any 2016).

El Ple també tractarà el dictamen relatiu a cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya el terreny de 7.280 m2 per a la construcció del nou Institut Pineda.

L'ordre del dia del Ple també inclou el dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdit 06/2016 i donarà compte de l'estat d'execució i moviment de tresoreria a 31 de març de 2016 (1er. trimestre), del pressupost de la corporació i del seu organisme autònom, Fundació Pública J.J.Tharrats.

El Ple tractarà una moció relativa al suport i a la creació d'ajudes a les persones celíaques, presentada pel grup municipal de Ciutadans (C's).

L'ordre del dia del Ple, amb 11 punts també inclou les comunicacions (resolucions de l'Alcaldia i acords de la Junta de Govern Local)

El torn obert de paraules clourà el Ple que se celebrarà a la sala de sessions de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Arxius adjunts