L’Ajuntament de Pineda de Mar destina 355.000 € a beques d’educació i ajuts per a persones necessitades

Aprovades les bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts en matèria educativa, per a les persones necessitades i per a l’accés al Rebost Solidari de Pineda

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha aprovat les bases reguladores per a l’atorgament de beques i ajuts en l’àmbit educatiu, per a l’atorgament d’ajuts a persones necessitades i per a l’accés al Rebost Solidari. L’Ajuntament destinarà un total de 355.000 € del pressupost municipal d’enguany a aquests ajuts.

Beques i ajuts en l’àmbit educatiu

L’Ajuntament obrirà properament la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’atorgament d’ajuts als alumnes empadronats a Pineda de Mar que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques i matriculats en centres educatius públics o privats concertats (independentment que el centre educatiu al qual assisteixin sigui en un altre municipi) d’educació infantil i primària, escola de música i dansa, escola d’adults, casals d’estiu i els que cursen primer curs d’estudis superiors i d’educació especial. Com a novetat, aquest any els ajuts s’amplien als estudiants de programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres d’educació especial de 1r i 2n curs corresponent a l’any de la convocatòria.

La tipologia dels ajuts econòmics és diversa i tenen com a objecte pal·liar les necessitats següents: beques de llibres (educació infantil, cicle inicial de primària i ESO), beques de llars d’infants,  beques de transport i beques de casals d’estiu, d’Escola d’Adults, d’Escola de Música i d’Escola de Dansa. També beques per a matrícules d’estudis superiors (cicles formatius de Grau Superior i Universitat) i estudis d’educació especial.

L’Ajuntament de Pineda de Mar va atorgar un total de 85.500 € en 600 beques i ajuts de diversa tipologia als alumnes de Pineda l’any 2015 i aquest any destina 100.000 € del pressupost municipal a beques i ajuts en l’àmbit de l’educació.

La sol·licitud de beques i ajuts en l’àmbit educatiu es podrà fer una vegada publicada i anunciada la convocatòria per part de l’Ajuntament.

Ajuts a persones necessitades

Les bases per a l’atorgament d’ajuts a persones necessitades tenen com a finalitat pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies per tal de garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos i igualtats d’oportunitats, i incideix, al mateix temps, en el foment de seva autonomia personal.

Poden beneficiar-se d’aquests ajuts les persones físiques i nuclis familiars empadronats al municipi. Tanmateix, es valoraran les situacions excepcionals que impossibilitin l’empadronament i, en aquest sentit, poden ser usuaris/àries de prestacions d’urgència les persones individuals i les que formen part d’una unitat de convivència, encara que no estiguin empadronades al municipi, sempre que efectivament hi resideixin.

La tipologia dels ajuts és diversa per pal·liar les necessitats d’habitatge, allotjament alternatiu, salut i atenció sanitària, desplaçaments, atenció als infants, integració social i laboral, dependència i d’altres.

L’Ajuntament de Pineda de Mar va atorgar un total de 78.800 € en 700 ajuts de diversa tipologia a persones necessitades l’any 2015 i aquest any destina 100.000 € del pressupost municipal a aquests ajuts i 55.000 € a serveis per a persones necessitades.

En l’àmbit dels Serveis Socials, per la tipologia i naturalesa dels ajuts, la convocatòria està oberta durant tot l’any.

Accés al Rebost Solidari de Pineda de Mar

Las bases per a l’accés al Rebost Solidari de Pineda de Mar tenen com a objectiu ordenar el procediment de concessió d’ajuts per donar cobertura a les necessitats bàsiques de les famílies, alhora que es pretén fomentar la seva autonomia personal. La prestació en espècies corresponen a aliments bàsics, aliments infantils, productes bàsics d’higiene personal i productes bàsics de neteja de la llar. Per poder rebre els ajuts cal ser major de 25 anys o tenir entre 18 i 24 anys i tenir càrregues familiars i complir i acreditar els requisits establers a les bases aprovades pel consistori. L’Ajuntament destina 100.000 € del pressupost municipal als ajuts que es donen a través del Rebost Solidari.

Les bases reguladores de les beques i ajuts aprovades en l’últim ple municipal volen garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos i igualtat d’oportunitats, objectius contemplats en el Pla d’actuació municipal de l’Ajuntament de Pineda de Mar, com una actuació municipal preeminent i rellevant l’ajut a persones en situació de vulnerabilitat social.

Arxius adjunts