L'Ajuntament de Pineda de Mar celebrarà el Ple de març dijous a les 19.30 h

El Ple aprovarà les Bases per a l'atorgament de beques en l'àmbit educatiu, ajuts per a persones necessitades i ajuts del Rebost Solidari

El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar es reunirà aquest dijous 31 de març a les 19.30 h. L'ordre del dia de la sessió del Ple ordinari inclou els dictàmens de la Comissió Informativa Directorial, mocions, comunicacions i el torn obert de paraules.

El Ple aprovarà les Bases per a l'atorgament de beques en l'àmbit educatiu. També aprovarà les Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per a persones necessitades i les Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts del Rebost Solidari de Pineda. 

El Ple tractarà el dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut 2012-2015 i el dictamen relatiu a la licitació per a la concessió administrativa del domini públic marítim terrestre, per l'explotació d'usos de temporada, hamaques i para-sols.

El Ple també inclou el dictamen relatiu a l'aprovació del Marc Pressupostari a mitjà termini en vers les anualitats 2017-2019 de l'Ajuntament de Pineda, en termes consolidats, l'aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 12 i modificacions de crèdit del pressupost municipal, entre d'altres punts de l'ordre del dia de la sessió.

El Ple tractarà set mocions presentades pels grups municipals:

Moció relativa a la declaració política sobre el servei de Rodalies de Catalunya, presentada pel grup municipal d'ERC-JxP.

Moció relativa a la reclamació de pagament del deute de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Pineda presentada pel grup municipal de C's i moció relativa a la reclamació de pagament del deute de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Pineda, presentada pel grup municipal del PP.

Moció relativa a la declaració institucional donant suport a la proposta de Llei 25 d'emergència social que s'ha presentat al Congrés dels Diputats, presentada pels grups municipals de PSP.

Moció relativa a l'estat de la Corporació de Salut Maresme-La Selva i l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i mesures a prendre, presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i C's.

Moció en defensa de les Diputacions, Consells Insulars i en contra de la seva desaparició, d'acord amb la declaració aprovada per la FEMP, presentada pels grups municipals PP i PSC

L'ordre del dia del Ple també inclou les comunicacions (resolucions de l'Alcaldia i acords de la Junta de Govern Local)

El torn obert de paraules clourà el Ple que se celebrarà a la sala de sessions de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

 

 

 

Arxius adjunts