L'Ajuntament de Pineda de Mar celebrarà el Ple de febrer dijous a les 19.30 h

L'Ordre del dia del Ple ordinari inclou els dictàmens de la Comissió Informativa Directorial, mocions, comunicacions i el torn obert de paraules

El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar es reunirà aquest dijous 25 de febrer a les 19.30 h. L'ordre del dia de la sessió del Ple ordinari inclou els dictàmens de la Comissió Informativa Directorial, mocions, comunicacions i el torn obert de paraules.

El Ple tractarà el dictamen relatiu a la modificació del dia i hora de celebració de la Junta de Govern Local. També tractarà el dictamen relatiu a l'aprovació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

El Ple donarà compte de l'estat d'execució i moviment de tresoreria a 31 de desembre de 2015 (4t trimestre) del pressupost de la Corporació i del seu organisme autònom, Fundació Pública Joan Josep Tharrats. També donarà compte dels terminis mitjans de pagament de les factures registrades corresponents al període de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 2015, de l'Ajuntament de Pineda de Mar i de la seva Fundació Pública J.J.Tharrats.

El Ple tractarà tres mocions presentades pels grups municipals:

Moció 'Crida per la igualtat al món municipal' presentada pel grup municipal del PSC.

Moció a favor de la Reforma Horària, presentada pels grups municipals d'ERC-JxP i PsP.

Moció contra la criminalització del dret a vaga i la derogació de l'article 315.3 SWL del Codi Penal, presentada pel grup municipal ICV-EUiA.

L'ordre del dia del Ple inclou les comunicacions (resolucions de l'Alcaldia i acords de la Junta de Govern Local) i l'aprovació dels expedients d'imposició de sancions per infracció de l'Ordenança de civisme i tinença d'animals domèstics.

El Ple donarà compte de l'adhesió al Pla 'Xarxa de Governs Locals 2016-2019'.

El torn obert de paraules clourà el Ple que se celebrarà a la sala de sessions de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Arxius adjunts