El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar es reunirà avui dijous

El Ple porta a l'aprovació inicial l'Ordenança per a la regulació de les condicions d'implantació d'establiments destinats a clubs de consumidors de substàncies que puguin generar dependència

El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar es reunirà avui dijous 28 de gener a les 19.30 h. L'ordre del dia de la sessió del Ple ordinari de gener, inclou els dictàmens de la Comissió Informativa Directorial, mocions, comunicacions i el torn obert de paraules.

El Ple tractarà el dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança per a la regulació de les condicions d'implantació d'establiments destinats a clubs de consumidors de substàncies que puguin generar dependència (http://www.pinedademar.org/noticies/20160127-pineda-de-mar-tindra-una-ordenanca-regular-els-clubs-de-consumidors-de-substancies).

El Ple també tractarà el dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació del Pla General d'Ordenació Municipal per a l'adequació a la Llei 9/2014 general de telecomunicacions.

El Ple tractarà quatre mocions presentades pels grups municipals.

La moció, presentada per C's, pel desenvolupament i implantació d'un protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar.

La moció, presentada per ICV-EUiA, de suport a la iniciativa legislativa popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya.

La moció, presentada per PsP, per a la participació electoral del emigrants.

La moció, presentada pel PSC, en defensa de la rebaixa de l'IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a l'accés a la cultura en l'àmbit local.

L'ordre del dia del Ple inclou les comunicacions (resolucions de l'Alcaldia i acords de la Junta de Govern Local) i l'aprovació dels expedients d'imposició de sancions per infracció a l'Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics. El torn de precs i preguntes clourà el Ple de gener que se celebrarà a la sala de sessions de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Arxius adjunts