L'Ajuntament de Pineda de Mar amplia fins a 45.000 € els ajuts per a empreses i autònoms per la promoció de l'economia local

Una cinquantena de petites i mitjanes empreses i autònoms han sol·licitat poder beneficiar-se del programa d'ajuts, a través del Centre Innova.

L'Ajuntament de Pineda de Mar ha incrementat fins a 45.000 euros la partida del pressupost municipal d'enguany, destinada a subvencions per a empreses i autònoms del municipi, per la promoció de l'economia local i l'ocupació. La partida inicial de 30.000 euros s'ha incrementat en 15.000 euros, arribant fins als 45.000 euros que es destinaran, principalment, als autònoms i a les petites i mitjanes empreses del municipi.

Prop d'una cinquantena de persones, titulars d'activitats empresarials, professionals i emprenedores ja han sol·licitat poder beneficiar-se del programa d'ajuts directes que va posar en marxa l'Ajuntament, a través del Centre Innova, per incentivar la creació de llocs de treball. Totes les activitats empresarials han de tenir com a mínim un centre de treball a Pineda per poder accedir a les quatre línies de subvencions:

1. Subvenció de fins al 50% i fins a un màxim de 1.500 euros de la quantitat pagada en concepte d'imatge exterior (rètol, façana, aparadors), il·luminació i accessibilitat, per ampliacions, adequacions i millora del desenvolupament d'una activitat econòmica a Pineda.

2. Subvenció de fins al 50% i fins a un màxim de 1.500 euros de la quantitat pagada en concepte de projectes tècnics (enginyeria, decoració...), obres de reforma, instal·lacions i d'imatge exterior, pel  trasllat d'una activitat industrial del centre de la població cap als polígons industrials, d'una activitat comercial des de qualsevol punt del municipi cap a zones de concentració comercial o des d'un altre municipi cap a Pineda.

3. Subvenció única de 700 € per al foment de l'autoocupació, per a les persones que hagin iniciat la seva activitat econòmica, entre els mesos de gener i setembre de 2015, amb domicili fiscal a Pineda de Mar, com a persona treballadora autònoma, empadronada a Pineda i amb el centre de treball al municipi.

4. Subvenció de 700 € per contracte amb un màxim de dos contractes per empresa, per al foment de la contractació per part de persones o empreses, amb centre de treball a Pineda que estiguin desenvolupant una activitat com a mínim des de fa nou mesos i que contractin a persones del municipi a l'atur, per un període mínim de sis mesos.

L'Ajuntament de Pineda de Mar, a través del Centre Innova, ha obert aquest any dos períodes de presentació de sol·licituds durant els mesos d'abril-maig i setembre. El total de les subvencions ja aprovades és de 14.544,86 euros. En el primer període es van presentar 17 sol·licituds (10 per la línia 1; una per la línia 2 i sis per la línia 3). En el segon període, fins al 30 de setembre, es van presentar 28 sol·licituds (9 per la línia 1; 3 per la línia 2; 14 per la línia 3 i dos per la línia 4).

Tal com estableixen les bases de la convocatòria, totes les subvencions s'atorgaran en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.