Obert el període de presentació de sol·licituds per a l'atorgament de subvencions de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Presentació de sol·licituds del 18 de novembre al 9 de desembre de 2015, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h , a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Pineda

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha obert el període de presentació de sol·licituds per a l'atorgament de subvencions de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a l'exercici 2015. Les persones que reuneixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria podran gaudir d'aquesta subvenció, en atenció a la situació d'especial dificultat econòmica que travessen, obligats al pagament de l'IBI de Pineda de Mar, per l'habitatge del qual es sol·licita l'ajut. L'import màxim de la subvenció serà l'equivalent al 30% de la quota líquida de l'IBI corresponent, exclusivament, a la finca del seu domicili habitual. L'import màxim de la subvenció serà de 300 euros.  

Per a més informació consulteu el document adjunt: 'Convocatòria Subvencions IBI 2015' de Benestar Social, Àrea de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

El calendari de presentació de sol·licituds és del 18/11/2015 al 9/12/2015, de dilluns a divendres de 8.30 a 14h , a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Pineda de Mar, Plaça Catalunya, 1.

Per a la sol·licitud de subvenció de l'IBI, s'adjunten els tres documents que s'han de presentar a l'OAC: Instància, declaració jurada relativa als béns immobles i autorització per a la comprovació de circumstàncies expressades a la sol·licitud.

La Junta de Govern Local, reunida el 16/11/2015, ha aprovat la convocatòria de subvencions de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), les bases de la qual van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), del 23 d'octubre de 2015. Consulteu les bases a l'enllaç següent:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&10/022015023196.pdf&1

Arxius adjunts