Exposició cens provisional eleccions 20 desembre 2015

Del 2 al 9 de novembre, ambdós inclosos, està exposat al públic les llistes provisionals del cens electoral.


Segons el cens provisional, el proper 20 de desembre de 2015 a Pineda de Mar podran efectuar el seu dret a vot 18.593 persones.  Tal com marquen els procesos electorals, del dilluns 2 de novembre fins el 9 de novembre de 2015, ambdós inclosos, estarà exposat públicament les llistes provisionals del cens electoral tancades el 30 de juliol de 2015. Les persones interessades podran comprovar si hi estan incloses i, si s’escau, formular reclamació pertinent.  

Per realitzar aquesta comprovació cal personar-se a les oficines de l’Ajuntament, en horari de 8:30h fins les 14 hores.  També es pot comprovar mitjançant el següent formulari electrònic.

Per fer al·legacions (en cas de no constar al cens) caldrà presentar-se físicament a les dependències de l'Ajuntament portant el DNI, el passaport o permís de conduir. Cal recordar que la inscripció en el cens electoral és necessària per a poder votar el proper 20 de desembre de 2015.