Campanya d'inspecció informativa en les zones comercials de Pineda de Mar

A finals d'octubre s'inspeccionaran uns 150 establiments per comprovar si compleixin amb els requisits mínims d'informació als consumidors

Amb l’objectiu de treballar per la competitivitat i la qualitat dels serveis que s’ofereixen en el nostre municipi, l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona, a finals d'octubre realitzarà una campanya informativa de consum mitjançant la qual s’inspeccionaran 150 establiments, escollits a l’atzar, per comprovar si compleixen els requisits mínims exigibles pel que fa a la informació als consumidors.

Es tracta d’una campanya purament informativa, és a dir: el no compliment de qualsevol paràmetre no comportarà cap tipus de sanció, però sí que servirà perquè sàpiguen si estan complint amb la normativa vigent.

La campanya consisteix en la visita d’un tècnic acreditat que informarà sobre les eines i mecanismes que tenen els responsables dels establiments per garantir els drets de les persones consumidores i comprovarà aspectes bàsics com són l'exhibició de l'horari comercial, l'existència de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, la publicitat dels preus i el lliurament d'un comprovant de compra (tiquet o factura), entre d’altres.

Per a qualsevol consulta o aclariment us podeu adreçar al Servei de Consum de l’Ajuntament de Pineda de Mar al telèfon 93 767 15 60, extensió 1.