Últims dies per inscripcions a les Jornades Internacionals d'Osteoarqueologia i Arqueologia Forense

Les jornades se celebraran els propers 4 i 5 de setembre a Pineda de Mar

Les Jornades Internacionals d’Osteoarqueologia i Arqueologia Forense tindran lloc els dies 4 i 5 de setembre de 2015 al Centre Innova de Pineda de Mar (Barcelona). L’estudi de les parts esquelètiques ossificades dels humans i de la resta de cordats  ha esdevingut cabdal per a una gran diversitat de disciplines, des de la biologia animal, la paleontologia, la veterinària, passant per la medicina forense i la paleoantropologia i acabant amb l’arqueologia.

Tanmateix  poques vegades s’ha tractat un tema tan transversal. Aquestes jornades pretenen abordar que en podem treure de l’estudi de les restes òssies, des de diferents perspectives, en els camps concrets de l‘antropologia física i forense i l’arqueozoologia. Es centraran  en explicar,  a través dels millors especialistes en la matèria,  les bases d’aquestes disciplines i les novetats que en l’estudi dels ossos, s’estan desenvolupant aquests darrers anys.

Els objectius d’aquestes jornades són afavorir la difusió i intercanvi de coneixements entre les persones interessades en la recerca en antropologia forense, paleoantropologia i arqueozoologia. Aquestes jornades no tan sols estan dirigides a professors i investigadors d’antropologia o osteoarqueologia, sinó que també estan adreçades a estudiants universitaris i no universitaris, i a totes les persones interessades en el tema. Les Jornades suposaran per als participants una oportunitat per interactuar amb especialistes de diferents països involucrats en diversos temes candents en la recerca sobre restes òssies humanes i de fauna.

 Les jornades són organitzades pel Grup d’Innovació Docent Biologia i Cultura i el Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP), de la Universitat de Barcelona  i per l’Ajuntament de Pineda de Mar. Compten amb el suport de l’Associació Catalana de Bioarqueologia (ACBA) i la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense (AEAOF).

El divendres 4 estarà dedicat a l’estudi de restes humanes (antropologia forense i paleoantropologia) i el dissabte 5 a l’estudi de restes de fauna (arqueozoologia, paleopatologia animal i tafonomia).

Els idiomes oficials de les jornades seran el català, el castellà, francès i l’anglès.

Formulari d'inscripció:

http://www.jioaf.pinedademar.org/ca/formulari

 

PROGRAMA:

 

Divendres, 4 de setembre

 08:30-09:00       Recepció, acreditació i lliurament de documentació

09:00-09:30       Benvinguda i presentació de les jornades amb les autoritats competents

Sessió 1             Les restes humanes: Antropologia Forense

   Chair: Carme Rissech

09:30-10:15       La Antropología Forense en el contexto de la osteoarqueología

    Dr. Antonio Sánchez Sánchez, Escuela de Medicina Legal y forense, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

10:15-11:00       La huellas tafonómicas y de manipulación en Antropología Forense

     Dr. Miguel Botella, Laboratorio de Antropología, Universidad de Granada, Granada.

11:00-11:30       Pausa cafè

 11:30-12:15       La correlación en las lesiones de arma de fuego interpretadas desde la perspectiva de la Antropología Forense

     Dr. Francisco Etxeberria, Medicina Legal y Forense, Universidad de País Vasco, San Sebastián.

12:15-13:00       Fosas clandestinas de la dictadura franquista en territorio guerrillero y levante. Análisis antropólogico forense

         Dr.Manuel Polo Cerdá. Institut de Medicina Legal de València, València.

13:00-13:30       Taula rodona

         Moderador: Daniel Turbón

13:30-15:30       PAUSA DINAR

 Sessió 2             Les restes humanes: Antropologia Forense i Paleoantropologia

     Chair:  Miguel Botella

 15:30-16:15       Les noves tecnologies d’imatge radiològica aplicades a l’antropologia física i l’antropologia forense

     Dr. Daniel Turbón, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Barcelona.

16:15-17:00       Mètodes per a l’estimació de l’edat de restes esquelètiques adultes i subadultes basats en col·leccions esquelètiques

documentades d’Europa Occidental. Aplicació en paleoantropologia i antropologia forense.

     Dra. Carme Rissech, School of Archaeology and Ancient History, University of Leicester, Leicester, UK

17:00-17:45       Bodies, burials and funerary rites: the contribution of Bronze Age humanremains

     Dra. Jo Appleby, School of Archaeology and AncientHistory, Universitat of Leicester, Leicester, UK

17:45-18:15       Pausa cafè

 18:150-19:00     Maternidad frustrada: una mirada desde la osteoarqueología

     MA. Mª Paz de Miguel, Departament de Prehistòria, Arqueologia, Historia Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina, Universitat d’Alacant

19:00-19:45       Els Isòtops estables aplicats a l’osteoarqueologia i antropologia forense

     Dra. Eulàlia Subirà, GRAPAC (Grup de Recerca Aplicada al Patrimoni Cultural), Unitat d’Antropologia Biològica, Dpt BABVE, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

19:45-20:15       Taula rodona

    Moderador: Francisco Etxeberria

 21:30                  SOPAR INSTITUCIONAL

Dissabte, 5 de setembre

 Sessió 3             Les restes de fauna: Arqueozoologia, Paleopatologia Animal

    Chair: Lluís Lloveras

 09:00 a 9:45       L’aplicació de l’anàlisi d'ADN i isòtops estables en arqueozoologia

     Dra. Maria Saña, Laboratori d’Arqueozoologia, Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

9:45 – 10:30       Estrategias de explotación animal en el pasado: aportaciones etnozoológicas

     Dra. Marta Moreno, GI Arqueobiologia, Instituto de Historia, CCHS-CSIC, Madrid

10:30-11:00       Pausa cafè

 11:00-11:45       Towards a metrical distinction between sheep and goat astragali

     Dr. Simon Davis, Secçao de Arqueozoologia, Laboratorio de Arqueociências, DGPC (formalment IGESPAR) Lisboa, Portugal.

11:45-12:30       Animal Paleopathology matters: interpretative challengers in the identification of traction cattle

     Dr. Richard Thomas, Scholl of Archaeology and Ancient History, University of Leicester, Leicester, UK

12:30-13:15       La ictiofauna, importáncia del estudio de los restos de peces en yacimientos arqueológicos

     Dr. Arturo Morales, Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

13:15-13:45       Taula rodona

 Moderador: Arturo Morales

13:45-15:30       PAUSA DINAR

 Sessió 4             Les restes de fauna: Arqueozoologia i Tafonomia

 Chair: Jordi Nadal

 15:45-16:30       La Tafonomía una herramienta clave para interpretar la historia de las acumulaciones osteoarqueológicas

     Dr. Lluís Lloveras, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona, Barcelona.

16:30-17:15       Reconstitution du régime alimentaire de l’hyène des cavernes (Crocuta c. spelaea) à partir des études (néo)taphonomiques

     Dr. Philippe Fosse, Université Toulouse Jean Jaurès, UMR 5608 CNRS (TRACES), France

17:15-17:45       Pausa cafè

 17:45-18:30       Pequeñas presas y dieta neandertal: las acumulaciones de tortuga y conejo en los yacimientos valencianos del Paleolítico medio.

     Dr. Alfred Sanchis, Museu de Prehistòria de València, València.

18:30-19:15       Els humans com a depredadors: estratègies de subsistència en grups de caçadors-recol·lectors i restes de fauna

     Dr. Jordi Nadal, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia,  Universitat de Barcelona, Barcelona.

19:15-20:00       Taula rodona

    Moderadora: Marta Moreno-García

 20:00                  Cloenda