En marxa la 3a edició dels Premis d'Educació 'Vila de Pineda de Mar'

El termini per presentar candidatures finalitza el 15 de maig

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Pineda convoca la 3a Edició dels Premis d’Educació Vila de Pineda de Mar, amb la finalitat de reconèixer i recolzar experiències i trajectòries de caràcter educatiu que s’hagin fet a Pineda  des del juny de 2014 al maig de 2015.

El jurat valorarà aspectes com l’educació en valors que milloren la convivència i la promoció d’actituds cíviques, l’educació vers una major sensibilitat per l’art i la cultura, l’ús de l’espai urbà com a espai educatiu o el sentiment de pertinença i el coneixement de Pineda des d’un punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i històric.
També es tindrà en compte el servei a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient. Pot presentar candidatura qualsevol entitat o agrupació d’entitats (centres educatius, entitats locals, grups de ciutadans...). Els projectes susceptibles de ser premiats cal que incloguin una presentació dels objectius proposats, una memòria de l’activitat realitzada i una valoració del seu resultat. Les bases de participació les trobareu en document adjunt a peu de pàgina.
El termini per presentar candidatures finalitza el divendres, 15 de maig a les 14 hores. La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Pineda de Mar oferirà 3 premis a les millors experiències o als millor projectes presentats, amb la dotació econòmica següent:
1r  Premi:  750 €
2n Premi:  500 €
3r  Premi:  250 €
El jurat tindrà en compte valors com la creativitat del projecte, la qualitat i l'impacte i la implantació que ha suposat.

Les candidatures premiades s’anunciaran el divendres 29 de maig de 2014 en la Festa de l’Educació que per a aquest motiu organitzarà l'Ajuntament.