Noves plantacions d'arbres a la Platja dels Pins i a l'Av. Mediterrani

El servei de Parcs i Jardins municipal efectua aquests dies les tasques incloses en el Pla Director de l'Arbrat

El servei de Parcs i Jardins municipal ha plantat nous pins a la Platja dels Pins de Pineda. Es tracta d'una compra feta per l'Ajuntament  per reforçar l'arbrat d'aquella zona. En total, es fa una plantació d'una trentena de nous pins i també s'han plantat una vintena d'arbres de l'espècie Tamariu, que procedien de Av Mediterrani d'on s'han retirat per ser substituïts per una altra espècie d'arbres més adequada a l'espai. L'acció inclou també nous arbres a la zona del passeig que s'ha d'urbanitzar a Poblenou, però en aquest cas no s'encarregarà el servei municipal de Parcs i Jardins, sinó l'empresa adjudicatària de les obres del passeig de Mar a Poblenou.

Les noves plantacions es realitzen d'acord al Pla Director d'Arbrat, en el qual s'està treballant, i que ha permès conèixer on hi ha necessitats, quines espècies no són adequades a cada espai i on cal millorar la seva gestió. Fruit d'aquesta gestió, s'han substituït tres Escàcies de Av Hispanitat-Av Mediterrani,  que s'havien tallat i  s'han substituïts per Til·lers. Les escàcies són un espècia d'arbres no massa adequada als espais públics, degut a les punxes que tenen al llarg del seu brancatge, segons els tècnics municipals de Parcs i Jardins.