El ple de juliol aprova el Pla de Mesures Antifrau i la productivitat del personal

El ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla de Mesures Antifrau en compliment de l'Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. El vot va ser favorable per unanimitat i té a veure amb el Consell Europeu, que va aprovar al juny del 2020 la creació del programa NextGeneration EU de la Unió Europea.

En el ple es van formalitzar els darrers canvis en la plantilla de llocs de treball, referents a Secretaria. El govern del PSC va votar a favor, mentre que els grups de l'oposició es van abstenir, amb motiu de ser un aspecte organitzatiu de l'Ajuntament.

El ple va aprovar per unanimitat l'aprovació de l'import corresponent al pagament de productivitat a la plantilla de personal laboral i funcionari. També es van aprovar els criteris d'assignació, a partir de l'any 2022. Això ha estat fruït de les negociacions entre els sindicats i l'Ajuntament de Pineda.

El ple va donar compte dels informes de morositat i període mig de pagaments de l'Ajuntament de Pineda de Mar, l'organisme autònom Fundació Pública Municipal Joan Josep Tharrats d'Art Gràfic i la Societat Mercantil municipal Via a Punt S.L. corresponents al 2n trimestre de 2022. També de l'estat d'execució del pressupost i del moviment de tresoreria del primer i del segon trimestre de l'any 2022.

El ple també va aprovar per unanimitat la moció presentada pels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya - JxP i Pineda En Comú de reconeixement i suport al poble gitano. El PSC i Junts també van votar a favor. La regidora d'Igualtat, Verònica Rebollo, va posar en relleu que mantenen una comunicació fluïda amb la comunitat gitana, i també la participació en els seus actes i col·laboració. En aquest sentit també es va expressar la regidora de Junts, Noemí Llorens, i va dir que també s'hagués pogut treballar una mica més i fer-ho conjuntament, com es va fer al Consell Comarcal.

Torn obert de paraules
 

ERC-JxP

Va preguntar per la remodelació de places i carrers de Pineda que figuraven al passat programa electoral del PSC, com per exemple la plaça de l'Estació i la Pubilla, l'Av. Montserrat, als barris del Carme i can Bel. Van preguntar com es farà en 8 mesos fins que acabi el mandat. L'alcalde va respondre que explicaran el que han pogut fer i el que no, i tenint en compte que hi ha hagut una pandèmia. També van preguntar per si hi ha accions específiques davant les onades de calor, que es poden repetir properament. Una altra pregunta va ser sobre l'empresa que gestiona Can Xaubet, arran dels comentaris en un bloc a internet; una empresa que el regidor Francesc Gil va explicar que ha treballat també a Badalona i Salt.  La regidora Meritxell Mateo va preguntar sobre la taula de reconstrucció i el seu funcionament i resultats, ja que estan pendents de cobrar-se ajuts. El regidor Hugo Ernesto Giufanti va preguntar pels comptadors socials, per accedir a llum i aigua en casos de pisos ocupats

Pineda En Comú

El regidor de Pineda En Comú Marcos Ortega va preguntar per les factures pendents de l'Ajuntament de Pineda. També pel cobrament d'ajuts que hi ha pendents.Marcos Ortega també va preguntar pel pla d'inversions per les escoles del municipi. La regidora d'Educació va respondre que l'Ajuntament té la competència del manteniment, mentre que la Generalitat té la competència de les inversions, i ara s'estan fent visites conjuntes també va preguntar per les actuacions als parcs infantils que l'alcalde va anunciar, i el regidor Jorge Torres va dir que tenen previst 75.000€ en el pressupost vigent..

Junts

La regidora de Junts, Noemí Llorens, va preguntar en el ple per les noves càmeres de seguretat al carrer, que estan en fase d'ampliació. Noemí Llorens també va preguntar per la qualitat de l'aire a Pineda, en aquests dies. També va preguntar per la Setmana de la Natura que es va fer el 2020 on es va anunciar que es treballaria per fer un futur congrés a Pineda en què es tractarà el litoral. Xavier Amor va explicar que ja s'hi està treballant, i s'està plantejant amb els alcaldes del nostre entorn. Per acabar va plantejar una queixa sobre el C/ Maragall, on hi ha un tub d'aigua a la vista. Va demanar que s'arregli.