El ple de l'Ajuntament de Pineda debat 10 punts i tres mocions, a més del torn obert de paraula

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Pineda celebrat ahir a la tarda va debatre 10 punts en l'ordre del dia, tres mocions i l'apartat de precs i preguntes de control i seguiment del govern municipal.


 

Llocs de treball

El ple va aprovar per unanimitat la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Pineda de Mar, pel que fa referència a les places d'agent, caporal i sergent de la Policia Local.

El ple va debatre la modificació de la Plantilla de personal per incorporar personal eventual. Es tracta d'un càrrec de confiança per «assistència i suport a l’Alcaldia en l’exercici de les seves funcions d’acció política i institucional». El govern del PSC va votar a favor i els tres grups de l'oposició es van abstenir.

La regidora portaveu d'ERC-JxP, Mònica Palacín, va dir que s'abstenien en tractar-se «d'una decisió política». Va dir que esperen «que millori aspectes de comunicació i protocol del govern municipal». El regidor portaveu de Pineda En Comú, Marcos Ortega, va dir que esperen «que aquesta figura millori aspectes que són necessaris» i va dir que són prudents i faran valoració més endavant. La regidora portaveu d'En Marxa JxCat, Noemí Llorens, també va explicar l'abstenció del seu grup. Va dir que estan d'acord amb que és una decisió del govern i és legal, però també va manifestar que es podria suplir amb les hores de dedicació de tots els regidors del govern.


 

Modificacions de crèdit

En matèria econòmica, el ple va aprovar quatre modificacions de crèdit del pressupost 2019, és a dir, són diners del pressupost municipal que es canvien de partida, per beques d'activitats esportives extraescolars, per l'Associació d'Amics de Poblenou, conservació de carrers i Espai Jove.

El regidor Francesc Gil (ERC-JxP) va dir en el ple que havien detectat en els últims dos mesos moltes modificacions de crèdit i va demanar més informació per «poder entendre tots els canvis de partides econòmiques». Va votar a favor en els dos primers punts de modificacions i els dos darrers, abstenció.

El regidor Marcos Ortega (Pineda En Comú) va explicar el seu vot favorable a dues de les modificacions de crèdit i es va abstenir en les altres dues.

La regidora Noemí Llorens (En Marxa-JxCat) també va explicar el vot favorable a dos dels punts, i l'abstenció en dos modificacions. I també va fer referència als Jocs Escolars, als regidors i tècnics que hi han treballat, i «que han evolucionat a un sistema de beques».

L'alcalde va explicar en el ple que els Jocs Escolars han canviat molt. Quan van néixer, va recordar, eren gairebé l'única oferta esportiva del municipi pels nens i nens i després es van afegir les AMPES. Ara, va explicar Xavier Amor, hi ha molta oferta d'activitat esportiva.

 

Altres punts


El Ple va aprovar per unanimitat els nous representants de la Comissió de Patrimoni per aquest mandat, d'acord amb el nou cartipàs municipal sorgit de les Eleccions Municipals.

El ple va aprovar inicialment del Pla i Programa de verificació d'activitats comunicades- GIA- pels anys 2019-2023. Van votar a favor PSC, ERC-JxP i Pineda En Comú. En Marxa JxCat es va abstenir.

També es va aprovar per unanimitat una autorització a favor de l'entitat AMTU a rebre a compte, del municipi de Pineda de Mar, els pagaments de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'àrea de Barcelona, segons conveni.

 

Mocions

El ple va debatre una moció en suport a les ONG's que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani, presentada pel grup municipal ERC-JuntsxPineda. La moció va ser aprovada per unanimitat.

El ple va aprovar per unanimitat una moció relativa al deute dels impagaments de les famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a Endesa, presentada pel grup municipal PSC.

ERC-JxP va presentar una moció per urgència «en suport a les persones empresonades per l'Operació Judes el 23S i contra la repressió al moviment independentista». Van votar a favor ERC-JxP, Pineda En Comú i En Marxa JxCat, mentre que el PSC va votar en contra i la moció va quedar rebutjada.

 

Torn obert de paraules

En el torn obert de paraules, ERC-JxP va demanar més protecció en l'accés a algunes àrees de l'Ajuntament com ara l'alcaldia. La regidora portaveu Mònica Palacín va denunciar haver rebut una carta amb amenaces a la seva bústia de regidora, que es troben a la secretaria d'alcaldia. També van fer un prec per demanar «diligència a l'hora d'esborrar guixades d'índole feixista d'algunes parets». També van demanar informació sobre el projecte de la nova pista d'skate-park que s'ha de fer a la Riera de Pineda. També van preguntar per la subestació elèctrica del Carrer Sant Jordi i finalment van demanar una valoració sobre el consum abusiu d'alcohol a les barraques de Festa Major i sobre una agressió presumptament racista que hi va haver.


Pineda En Comú va demanar informació sobre el pla de seguretat i va demanar la instal.lació de carregadors per a cotxes elèctrics al pàrquing de La Mina. També va preguntar perquè CCOO no ha pogut celebrar una assemblea de treballadors al voltant de les eleccions sindicals de dijous i finalment va demanar la regulació pel que fa a la circulació de patinets elèctrics.

 

En Marxa va demanar aplicar millor la normativa sobre les cartelleres d'informació municipal, i l'actualització de la web municipal i l'aplicació de nova creació. La seva regidora també va demanar conèixer el plec de condicions de les guinguetes d'estiu de la platja i va reclamar més informació sobre les bases reguladores de personal interí. També va fer esment del pacte de segregació escolar a Catalunya i va esment també de decrets d'alcaldia al voltant del festival Arts d'Estiu i va demanar que es puguin fer els informes amb prou temps d'antel.lació.

Informació elaborada en col·laboració amb Ràdio Pineda