El Ple de l'Ajuntament de Pineda aprova el Pressupost 2020 per un import de 32 M€

El pressupost es va aprovar en el ple d'ahir a la tarda, amb el vot favorable del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda En Comú i els vots en contra d'ERC-JxP i En Marxa-JxCat. En el pressupost s’incrementen les partides dedicades al manteniment de la via pública, la seguretat, l’educació i els serveis a les persones. L’apartat d’inversions contempla, entre altres, l’inici del projecte de reurbanització de la plaça Estació i Pubilla, i també de la continuació del pla d’asfaltat, de voreres o de millora de serveis de la platja amb quatre nous banys públics.

Les prioritats marcades per l’equip de govern municipal del PSC en aquest pressupost són la seguretat ciutadana, la neteja i el manteniment de la via pública, l’educació i l’atenció a les persones. Així del pressupost total de l’Ajuntament de Pineda per l’any vinent, que serà de 32.005.056,26 €, es destinarà un 15,54% al manteniment de la via pública, un 14,47% a la seguretat ciutadana i un 9,98% a l’educació i també als serveis a les persones. En el capítol d’inversions es contemplen tant intervencions iniciades el 2019, com de noves i també diversos plans de manteniment dels serveis municipals.

  

El regidor d'Hisenda del PSC, Javier Aguirre, va presentar els comtes en el ple. Va definir el pressupost com un «projecte de ciutat» per fer polítiques a Pineda i va explicar que està basat en la prudència financera, el control de la despesa pública i la recerca de l'eficàcia en la gestió municipal. Javier Aguirre també va dir que el pressupost 2020 «reflecteix el compromís amb l'estabilitat pressupostària i el límit de despesa». Els comptes municipals pugen a 32.005.056, 25 €. El regidor d'Hisenda va explicar també que els majors ingressos que hi ha previstos encara no estan reflectits en el pressupost «per un principi de prudència».

 

ERC-JxP va votar en contra

La regidora portaveu d'ERC-JxP, Mònica Palacín va dir que és la primera vegada que des del PSC justifiquen uns pressupostos «des del criteri exclusivament tècnic» i va afirmar que «més del 50% són partides que passen d'un exercici a l'altre, d'obres que ja s'havien previst en anteriors anys i que no han executat». També va dir que «és evident que esperen el romanent» i que «caldrà incrementar l'endeutament més endavant per assumir el pagament de Can Xaubet quan la propietat pugui passar a mans de l'Ajuntament. Mònica Palacín es va mostrat molt crítica amb la gestió de govern i va demanar més diàleg en la preparació del pressupost. Pel que fa al pressupost, ERC va votar en contra, i en el punt referent al personal, es van abstenir.

Pineda En Comú es va abstenir

El regidor portaveu de Pineda En Comú, Marcos Ortega, va dir que pensen que s'ha fet una bona feina tècnica, a partir del mètode de «base zero». Respecte el pressupost, però, va dir que «ha mancat oferir la participació a tots els grups i que «calen espais comuns de participació i consens». Des d'un punt de vista positiu, va dir que la situació financera de l'Ajuntament de Pineda és bona i dona marge per desenvolupar polítiques. També va dir que hi ha partides econòmiques molt justes per alguns aspectes com l'èxit escolar o la igualtat.

 

En Marxa-Junts Per Catalunya va votar en contra

La regidora portaveu d'En Marxa-JxCat, Noemí Llorens va dir que el pressupost genera molts dubtes, en referència a algunes accions o obres que ja s'han fet, i apareixen al pressupost. Des del punt de vista del criteri d'aplicació, diu que sembla un pressupost de continïtat i va posar en relleu alguns aspectes que en el pressupost hi ha partides baixes, com ara gent gran o pisos d'emergència social participació ciutadana.

 

Xavier Amor va respondre en el ple les intervencions de l'oposició. Va dir que s'havien anomenat les partides que baixen, però no les que pugen, i que «el pressupost en aquest sentit són vasos comunicants». També va fer referència a l tema de l'habitatge. Va parlar d'una partida per un pis propietat de l'Ajuntament que es posarà a disposició de la regidoria d'habitatge, però també un altre projecte que no surt en el pressupost: es vol posar un solar a disposició d'una empresa per fer habitatge social en règim de lloguer.  L'alcalde de Pineda també va comentar que estan esperant algunes aportacions a partides que han de venir de la Generalitat i que tenen a veure amb igualtat i educació, entre d'altres, i va explicar també que per «fer la cessió del terreny de la nova escola, primer s'ha de fer la urbanització per cedir els terrenys».

 El ple va aprovar per unanimitat el dictamen relatiu al 'Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista' que es presentarà dijous.

 

En Marxa-JuntsxCat va presentar una moció per la millora en l'atenció integral de les víctimes per violència de gènere. La moció, que s'ha treballat i consensuat entre totes les forces, es va aprovar per unanimitat, amb els vots a a favor PSC, ERC-JxP i Pineda En Comú.

 

ERC-JxP va presentar una moció de suport a la candidatura per considerar la sardana com a patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO. La moció es va aprovar per unanimitat.

 

 

Torn obert de paraules

En el torn obert de paraules, ERC-JxP va preguntar per la línia de bus que va prometre en campanya el PSC per unir Poblenou fins el Tanatori pel Passeig Marítim. També va fer una proposta perquè els comerciants del carrer Roig i Jalpí s'encarreguin de la jardineria del carrer, i també van demanar que es pugui eliminar l'estació transformadora del Barri del Carme que ha quedat al mig del carrer. També van demanar actualitzar bé l'agenda cultural municipal i van preguntar per un aspecte relacionat amb una assemblea que va demanar CCOO i que es va denegar, mentre que Inspecció de Treball ha donat la raó al sindicat.

 

Pineda en Comú va preguntar perquè les oficines de Serveis Socials a Poblenou van estar tancades uns dies. També va demanar potenciar la participació com ara en els diferents consells com el de dones, o el d'habitatge entre altres. Finalment va preguntar sobre l'estat de tramitació del Pla Parcial número 1.

 

En Marxa-Junts per Catalunya va demanar millorar la freqüència de recollida de residus per millorar la imatge dels contenidors a Pineda.

Informació elaborada en col·laboració amb Ràdio Pineda