ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Des de dijous 19 de març es suspèn l'apertura al públic d'allotjaments turístics de curta estància. Des d'aquesta data, els establiments tenen 7 dies naturals per complir aquesta mesura.

  • De forma excepcional es permetran tasques de vigilància, seguretat i manteniment dins dels establiments.
  • També es podran mantenir oberts establiments de llarga estància quan els clients ja es trobessis hospedats abans que es decretés l'estat d'alarma (14 de març), sempre que les mateixes habitacions on es trobin comptin amb instal·lacions bàsiques. En cap cas s'admetran nous clients en aquests establiments.