LIMITACIÓ DE LA MOBILITAT

24 h / 7 dies a la setmana
Prohibició de sortida i entrada a tota Catalunya.
Excepcions:

 • Serveis sanitaris i socials.
 • Obligacions laborals, institucions o legals.
 • Educació.
 • Retorn al lloc de residència.
 • Atenció a persones amb necessitats vulnerables.
 • Renovació de permisos i documentació oficial i altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d'exàmens i proves oficials.


De divendres a les 06 h als dilluns a les 06 h.
Prohibició d'entrada i sortida de Pineda de Mar.

Excepcions:

 • Serveis sanitaris i socials.
 • Obligacions laborals, institucions o legals.
 • Educació.
 • Retorn al lloc de residència.
 • Atenció a persones amb necessitats vulnerables.
 • Renovació de permisos i documentació oficial i altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d'exàmens i proves oficials.
 • Activitats esportives individuals a l'aire lliure a municipis limítrofs.
 • Excepcionalment, dissabte 31 d'octubre i diumenge 1 de novembre, es podrà visitar un cementiri fora de Pineda de Mar sempre que sigui dins la comarca del Maresme.

De les 22 h a les 6 h - 7 dies de la setmana
Prohibició de tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques

Excepcions:

 • Assistència sanitària d'urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d'urgència, la farmàcia més propera.
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa.
 • Desplaçament de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
 • Actuació urgent davant d'òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d'animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, de les 4 a les 6 h.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

En cas que necessiteu desplaçar-vos en aquest horari a causa d'alguna de les excepcions contemplades, haureu de dur (amb paper o digitalment) el certificat d'autoresponsabilitat que podeu descarregar aquí.