Ajudes

Les diferents administracions ja treballem per compensar els efectes econòmics que està produint la crisi del virus Covid-19. En aquest apartat s'aniran publicant les diferents ajudes disponibles per a les persones i col·lectius afectats.