Contacte

Degut a l'actual situació de prevenció en la propagació del coronavirus Covid-19, l'atenció presencial des de les dependències municipals està restringida. L'Ajuntament de Pineda de Mar ha engegat una oficina única de gestió dels ajuts del coronavirus que atén a la ciutadania i professionals a través de:

Telèfon: 937671560 - Horari de 8 a 18 h
Correu electrònic: ajudescovid@pinedademar.org

Accés directe a: