ACLARIMENTS SOBRE COMERÇOS OBERTS I LIMITACIONS DE MOVIMENT

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg