Informació sobre l'ajut

S'obre el període per a la presentació de sol·licituds del nou ajut de l'Ajuntament de Pineda de Mar per a famílies amb infants o adolescents estudiants per a l'adquisició d'ordinadors portàtils pel curs 2020-21

Període de sol·licituds: del 8 al 24 de juliol.
Tramitació electrònica - Seu electrònica
Tramitació presencial - Cita prèvia
Quantia: fins a 350 € en funció de la situació econòmica de cada família. Simulador de quantía de l'ajut.
Bases reguladores.

Amb aquesta subvenció el consistori es marca l’objectiu d’acabar amb la bretxa tecnològica que patien les famílies amb menors ingressos econòmics i que s’havia accentuat amb el desenvolupament del darrer curs acadèmic de forma telemàtica a causa del tancament dels centres d’ensenyament.
Ajuts-portatils-estudiants.jpg

Requisits de sol·licitud

Tindran la condició de persona beneficiària d'aquest ajut la unitat familiat amb infants i/o adolescents de 6 fins a 20 anys que:

  1. Estiguin empadronats a Pineda de Mar, independentment que el centre educatiu al qual assisteixin sigui en un altre municipi.
  2. Cursar o estar matriculats als cicles d'educació primària, secundària, cicles formatius, batxillerat, estudis universitaris i escola d'adults, curs 2020-21.
  3. Els ingressos de la unitat familiar no han de superar a l’exercici fiscal de 2019 una renda superior als llindars que s’estableixen a l'apartat 5è de les bases d'aquest ajut.
  4. Extraordinàriament i en el cas d’una situació d’atur sobrevinguda, després d’una situació laboral ininterrompuda d’un període de 2 anys, dins el període de càlcul de la renda, o durant en curs, es podrà prendre com a import per a comptabilitzar els ingressos de la unitat familiar la renda que de l’atur se’n derivi.

Els beneficiaris de la subvenció han d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.

Així mateix, ha d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Consulta els requisits complets a les bases de l'ajut.

Criteris d'atorgament

Els ajuts s’atorgaran a aquells sol·licitants que compleixin amb els requisits fixats a les bases de la convocatòria. La valoració de les sol·licituds tindran en compte els nivells de renda de la unitat familiar.

Tarificació SOcial.PNG

Consulta els criteris d'atorgament complets a les bases de l'ajut.

Tramitació de l'ajut

L'ajut es pot demanar telemàticament des de casa a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Per identificar-te en aquest tràmit necessitaràs un certificat digital. Si no en tens cap, et recomanem utilitzar Idcat mòbil, ja que només necessitaràs el teu DNI o TIE, la teva targeta sanitària i un número de telèfon mòbil. Aconsegueix-lo aquí.

També pots demanar l'ajut presencialment amb cita prèvia.

Mesura del Pla de Xoc Municipal contra les conseqüències de la Covid-19

Aquest nou ajut destinat a les famílies se suma a les 17 mesures que contempla el Pla de Xoc Econòmic Municipal per fer front a les conseqüències econòmiques i socials produïdes pel coronavirus Covid-19.