L'alcaldia presidència

És elegit pels regidors i regidores per majoria absoluta i, si aquesta no es produeix, queda proclamat alcalde el cap de la llista més votada popularment.

Les seves atribucions provenen d'un doble vessant:

  • Com a president del Ple municipal i de la Junta de Govern Local.
  • Com a cap superior de l'Administració municipal: direcció, impuls, inspecció, disposició de les despeses, ordenació de pagaments, publicació de bans, sanció de faltes d'obediència, direcció del personal, etc.