Pressupostos

Des d'aquí podreu consultar un resum del pressupost d'ingressos i de despeses de l'Ajuntament.