Ordenances

Són textos de caràcter legal, mitjançant els quals, l'Ajuntament regula una matèria determinada: abocaments residuals, sorolls, serveis funeraris...

Arxius adjunts