Calendari Fiscal

Consulteu aquí les dates en que cal pagar les diferents taxes i impostos municipals.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: de l'1 de març al 4 de maig de 2018.

Impost sobre Béns Immobles Urbans no domiciliats: del 2 de maig al 5 de juliol de 2018.

Impost sobre Béns Immobles de característiques especials: del 2 de maig al 5 de juliol de 2018.

Impost sobre Béns Immobles Urbans domicilats: es cobraran en tres terminis, 2 de juliol, 3 de setembre i 2 de novembre de 2018.

Taxa per Gestió de Residus Domèstics no domiciliats: del 2 de maig al 5 de juliol de 2018.

Taxa per Gestió de Residus Comercials no domiciliats: del 2 de maig al 5 de juliol de 2018.

Taxa per Gestió de Residus Comercials domiciliats: 1 d'agost de 2018.

Taxa per Manteniment de Cementiri Municipal: de l' 1 de juny al 3 d'agost de 2018.

Mercat Municipal (1er semestre): del 2 de maig al 5 de juliol de 2018.

Mercat Municipal (2n semestre): del 3 de setembre al 5 de novembre de 2018.

Impost sobre Béns Immobles Rústics: del 3 de setembre al 5 de novembre de 2018.

Impost sobre Béns Immobles Rústics construïts: del 3 de setembre al 5 de novembre de 2018.

Taxa per Gestió de Residus Domèstics domiciliats: 1 d'agost de 2018.

Taxa per Gestió de Residus comercials mercat: 1r semestre: del 2 de maig al 5 de juliol de 2018.

Taxa per Gestió de Residus comercials mercat: 2n semestre: del 3 de setembre al 5 de noviembre de 2018.

Impost sobre Activitats Econòmiques: del 17 de setembre al 19 de novembre de 2018.

Taxa per Servei de Clavegueram: del 3 de setembre al 5 de novembre de 2018.

Taxa per Entrada de Vehicles (Guals): del 3 de setembre al 5 de novembre de 2018.

Per a més informació i domiciliar els vostres rebuts, podeu consultar la pàgina web de l'Organisme de Gestió Tributària: http://orgt.diba.cat/esp/municipi.asp